• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa chắn nước===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa ống==...)
  Dòng 4: Dòng 4:
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====cửa chắn nước=====
  =====cửa chắn nước=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
   
  =====cửa ống=====
  =====cửa ống=====
  -
  =====cửa van=====
  +
  =====cửa van=====
   +
  == Xây dựng==
   +
  =====cửa chắn nước=====
   +
   
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 18: Dòng 22:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=water%20gate water gate] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=water%20gate water gate] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=water%20gate water gate] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=water%20gate water gate] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]

  12:08, ngày 29 tháng 9 năm 2008

  Cơ khí & công trình

  cửa chắn nước

  Kỹ thuật chung

  cửa ống
  cửa van

  Xây dựng

  cửa chắn nước

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X