• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  ::[[wear]] [[the]] [[pants/trousers]]
  ::[[wear]] [[the]] [[pants/trousers]]
   +
  ::Nắm quyền của đàn ông
  ::như wear
  ::như wear
  Xem thêm [[pants]]
  Xem thêm [[pants]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  14:09, ngày 28 tháng 6 năm 2010

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  wear the pants/trousers
  Nắm quyền của đàn ông
  như wear

  Xem thêm pants

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X