• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  Hiện nay (20:20, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
   
  -
  <!-- Tại Tra Từ -->
   
  - 
  == Thông dụng ==
  == Thông dụng ==
  - 
  ===== Sợ chết khiếp =====
  ===== Sợ chết khiếp =====
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://www.urbandictionary.com/define.php?term=White-knuckle%20ride]
   
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Sợ chết khiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X