• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====(pl. -os) sl. a habitual excessive drinker of cheap wine;an alcoholic.=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=wino wino] : National Weather Service
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=wino wino] : Corporateinformation
   

  11:11, ngày 7 tháng 5 năm 2009

  /´wainou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều winos

  (thông tục) người nghiện rượu, kẻ nghiện rượu (đặc biệt là rượu rẻ tiền)

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X