• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 11: Dòng 11:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====V.intr.=====
   
  -
  =====(often foll. by on) colloq. speak tediously on trivialmatters. [20th c.: prob. imit.]=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=witter witter] : National Weather Service
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=witter witter] : Corporateinformation
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=witter witter] : Chlorine Online
   

  07:18, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /´witə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  (thông tục) lải nhải, nói hoài (một chuyện không quan trọng)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X