• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm phiên âm)
  Dòng 8: Dòng 8:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====Pl. of WIFE.=====
   
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=wives wives] : National Weather Service
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=wives wives] : Corporateinformation
   

  07:20, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /waivz/

  Thông dụng

  Xem wife

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X