• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">:d</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">:d</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:57, ngày 27 tháng 7 năm 2010

  /wɜ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Từ
  to translate word for word
  dịch theo từng từ một
  Lời nói, lời (nhận xét, tuyên bố..)
  big words
  những lời huênh hoang khoác lác, những lời loè bịp
  a man of few words
  một người ít nói
  in other words
  nói cách khác
  in so many words
  nói đúng như vậy, nói toạc ra
  by word of mouth
  bằng lời nói; truyền khẩu
  spoken word
  lời nói
  I want a word with you
  tôi muốn nói với anh một điều
  high (hard, warm, hot, sharp) words
  lời nói nặng
  burning words
  lời lẽ hăng hái kích động
  wild and whirling word
  lời lẽ thiếu cân nhắc, lời nói tếu
  to have no word for
  không biết nói thế nào về
  beyond words
  không nói được, không thể tả xiết
  Lời báo tin, tin tức, lời nhắn
  to leave word that
  báo tin rằng, báo rằng
  word came that
  người ta báo tin rằng
  Lời hứa, lời
  to be as good as one's word
  làm nhiều hơn đã hứa, nói ít làm nhiều
  to give one's word
  hứa
  to keep one's word
  giữ lời hứa
  a man of his word
  người giữ lời hứa
  upon my word
  xin lấy danh dự mà thề
  Lệnh, khẩu hiệu
  to give the word to do something
  ra lệnh làm điều gì
  ( số nhiều) sự cãi nhau, lời qua tiếng lại
  to have words with
  cãi nhau với
  they had words
  họ đã có lời qua tiếng lại với nhau
  to proceed from words to blows
  từ cãi nhau đến đánh nhau


  Ngoại động từ

  Phát biểu, nói lên, bày tỏ, diễn đạt bằng lời lẽ riêng
  to word an idea
  phát biểu một ý kiến
  a carefully worded reminder
  lời nhắc khéo
  be careful how you word your answer
  hãy thận trọng khi mở miệng trả lời

  Cấu trúc từ

  at a word
  lập tức
  go give someone one's good word
  giới thiệu ai (làm công tác gì...)
  hard words break no bones
  ine words butter no parsnips
  words are but wind
  lời nói gió bay
  the last word in
  kiểu mới nhất về (cái gì); thành tựu mới nhất về (cái gì)
  on (with) the word
  vừa nói (là làm ngay)
  to say a good word for
  bào chữa, nói hộ
  Khen ngợi
  to suit the action to the word
  thực hiện ngay lời doạ dẫm; thực hiện ngay lời hứa
  a word in (out of) season
  lời nói đúng (không đúng) lúc
  a word to the wise
  đối với một người khôn một lời cũng đủ
  the Word of God; God's Word
  (tôn giáo) sách Phúc âm

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  từ
  coded word
  từ mã
  commutator word
  từ hoán tử
  empty word
  (toán logic ) từ rỗng
  ideal word
  (máy tính ) từ lý tưởng
  n-digit word
  từ n- chữ, từ n-dấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X