• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====A fine smooth yarn spun from combed long staple wool.=====
   
  -
  =====Fabric made from this. [Worste(a)d in S. England]=====
   
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
   
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=worsted worsted] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=worsted worsted] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  07:55, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /´wustid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sợi len xe; vải làm bằng sợi len xe

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X