• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 31: Dòng 31:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  [[Image:Wrench.jpg|200px|Chìa vặn, cờlê, sự vặn, sự xoắn, (v) vặn, xoắn]]
   +
  =====Chìa vặn, cờlê, sự vặn, sự xoắn, (v) vặn, xoắn=====
   +
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  =====mở bulông đai ốc=====
  =====mở bulông đai ốc=====
  Dòng 203: Dòng 207:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=wrench wrench] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=wrench wrench] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Ô tô]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Ô tô]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:36, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /rentʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vặn mạnh, sự giật mạnh
  Sự trật, sự sái, sự tổn thương (chân, mắt cá..)
  he gave a wrench to his ankle
  anh ta trật mắt cá
  Sự chia tay, sự phân ly đau đớn; nỗi đau chia ly
  (kỹ thuật) chìa vặn đai ốc; cờ lê (như) spanner

  Ngoại động từ

  Vặn mạnh, giật mạnh
  to wrench a door off its hinges
  giật mạnh cánh cửa ra khỏi bản lề
  (y học) làm trật khớp, làm sái, làm tổn thương (mắt cá...)
  Làm trẹo đi, làm trệch đi, làm sai đi (nghĩ một từ); xuyên tạc, bóp méo (sự việc, sự thật...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Chìa vặn, cờlê, sự vặn, sự xoắn, (v) vặn, xoắn

  Cơ khí & công trình

  mở bulông đai ốc

  Ô tô

  chìa khóa (siết mở bu lông, đai ốc)

  Xây dựng

  clê

  Kỹ thuật chung

  chìa khóa xiết
  screw-wrench
  chìa khóa xiết ốc
  chìa vặn
  adjustable tap wrench
  chìa vặn tarô điều cữ
  box wrench
  chìa vặn kiểu ống lồng
  chain pipe wrench
  chìa vặn ống xích
  chain wrench
  chìa vặn kiểu xích
  chain wrench
  chìa vặn ống xích
  coach wrench
  chìa vặn điều chỉnh
  coach wrench
  chìa vặn điều cữ
  curved wrench
  chìa vặn cong
  double open-ended wrench
  chìa vặn hai đầu
  double-ended box wrench
  chìa vặn hai đầu
  double-ended open-jaw wrench
  chìa vặn hai đầu
  double-ended ring wrench
  chìa vặn hai đầu
  double-ended wrench
  chìa vặn hai đầu
  elbow wrench
  chìa vặn kiểu gấp khuỷu
  engineer's wrench
  chìa vặn hình đĩa
  engineer's wrench
  chìa vặn thường
  face wrench
  chìa vặn hình dĩa
  face wrench
  chìa vặn thường
  fork wrench
  chìa vặn hình dĩa
  fork wrench
  chìa vặn thường
  gooseneck wrench
  chìa vặn cán cong
  gooseneck wrench
  chìa vặn đấu xiên
  gooseneck wrench
  chìa vặn hình chữ S
  gooseneck wrench
  chìa vặn trục khuỷu
  grip pipe-wrench
  chìa vặn ống kiểu lẹp
  impact wrench
  chìa vặn khí nén ép
  nut wrench
  chìa vặn đai ốc
  nut wrench
  chìa vặn ốc vít
  offset wrench
  chìa vặn dấu xiên
  offset wrench
  chìa vặn hình chữ s
  offset wrench
  chìa vặn trục khuỷu
  open wrench
  chìa vặn hình đĩa
  open wrench
  chìa vặn thương
  open-end wrench
  chìa vặn hình đĩa
  open-end wrench
  chìa vặn thương
  power wrench
  chìa vặn máy
  ratchet wrench
  chìa vặn có bánh cóc
  ratchet wrench
  chìa vặn kiểu bánh cóc
  S-shaped wrench
  chìa vặn cong
  screw wrench
  chìa vặn điều chỉnh được
  screw wrench
  chìa vặn điều cữ
  screw wrench
  chìa vặn vít
  socket wrench
  chìa vặn kiểu ống lồng
  spider wrench
  chìa vặn vít chữ thập
  square wrench
  chìa vặn mặt cầu vuông
  stillson wrench
  chìa vặn đai ốc Stillson
  swivel wrench
  chìa vặn kiểu khớp quay
  tap wrench
  chìa vặn ren nguội
  tube wrench
  chìa vặn ống
  wrench for hexagon nuts
  chìa vặn đai ốc sáu cạnh
  wrench opening
  cỡ miệng chìa vặn
  wrench opening
  độ mở chìa vặn
  wrench, Allen
  chìa vặn Allen lục giác
  Wrench, Rail anchor
  chìa vặn phòng xô
  Wrench, Track
  chìa vặn đường
  chìa vặn đai ốc
  stillson wrench
  chìa vặn đai ốc Stillson
  wrench for hexagon nuts
  chìa vặn đai ốc sáu cạnh
  chìa vặn, mỏ lết
  cờ lê
  điều chỉnh được
  adjustable wrench
  lê điều chỉnh được
  adjustable-end wrench
  mỏ lết điều chỉnh được
  screw wrench
  chìa vặn điều chỉnh được
  mỏ lết
  sự vặn
  sự xiết

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Yank, twist, jerk, force, pull, tug, tear, wring, rip,wrest: The gun was wrenched from my grasp, breaking my finger.2 strain, sprain, twist, overstrain: After she wrenched herankle on the ladder, Mary couldn't walk for a week. 3 extract,wrest, wring, force, pry, draw: The only way they could wrenchthe information from Michael was by torturing him.
  N.
  Yank, twist, jerk, pull, tug, rip: One wrench at thedoorknob and it came off in my hand.
  Pang, pain, agony,torture, blow, ache, throe, anguish, sadness, grief, heartbreak:The severest wrench at my heartstrings came when we had to part.6 Brit spanner, shifting spanner, adjustable spanner, US monkeywrench: We need metric wrenches to work on your car.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A violent twist or oblique pull or act oftearing off.
  An adjustable tool like a spanner for grippingand turning nuts etc.
  An instance of painful uprooting orparting (leaving home was a great wrench).
  Physics acombination of a couple with the force along its axis.
  V.tr.1 twist or pull violently round or sideways.
  (often foll. byoff, away, etc.) pull off with a wrench.
  Distort (facts) tosuit a theory etc. [(earlier as verb:) OE wrencan twist]

  Tham khảo chung

  • wrench : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X