• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (06:17, ngày 8 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Danh từ, số nhiều Xs, X's===
  ===Danh từ, số nhiều Xs, X's===
  -
  =====Mẫu tự thứ hai mươi bốn trong bảng mẫu tự Tiếng Anh=====
  +
  =====Mẫu tự thứ hai mươi bốn trong bảng mẫu tự tiếng Anh=====
  =====10 (chữ số La mã)=====
  =====10 (chữ số La mã)=====

  Hiện nay

  /eks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều Xs, X's

  Mẫu tự thứ hai mươi bốn trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  10 (chữ số La mã)
  (toán học) ẩn số x
  Yếu tố ảnh hưởng không lường được
  X chromosome
  (sinh học) nhiễm sắc thể X

  Nguồn khác

  • x : Corporateinformation

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngoại trừ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X