• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Tia X, tia Rơngen===== =====( định ngữ) (thuộc) tia X===== ::xanthate treatment ::phép ...)
  (đóng góp từ X-ray tại CĐ Kinhteđóng góp từ X-ray tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'eks-rei</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  Dòng 21: Dòng 20:
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====Tia Rơn-gen, tia X=====
  +
  =====Tia Rơn-gen, tia X=====
  == Điện==
  == Điện==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chiếu X quang=====
  +
  =====chiếu X quang=====
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====tia Rơnghen=====
  +
  =====tia Rơnghen=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====tia X=====
  +
  =====tia X=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====tia X=====
  +
  =====tia X=====
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===
  Dòng 58: Dòng 57:
  =====X-ray astronomy the branch of astronomy concerned with theX-ray emissions of celestial bodies. X-ray crystallography thestudy of crystals and their structure by means of thediffraction of X-rays by the regularly spaced atoms of acrystalline material. X-ray tube a device for generating X-raysby accelerating electrons to high energies and causing them tostrike a metal target from which the X-rays are emitted.[transl. of G x-Strahlen (pl.) f. Strahl ray, so called becausewhen discovered in 1895 the nature of the rays was unknown]=====
  =====X-ray astronomy the branch of astronomy concerned with theX-ray emissions of celestial bodies. X-ray crystallography thestudy of crystals and their structure by means of thediffraction of X-rays by the regularly spaced atoms of acrystalline material. X-ray tube a device for generating X-raysby accelerating electrons to high energies and causing them tostrike a metal target from which the X-rays are emitted.[transl. of G x-Strahlen (pl.) f. Strahl ray, so called becausewhen discovered in 1895 the nature of the rays was unknown]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Điện]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
   +
  [[Thể_loại:Điện]]
   +
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  22:32, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'eks-rei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tia X, tia Rơngen
  ( định ngữ) (thuộc) tia X
  xanthate treatment
  phép điều trị bằng tia X

  Ngoại động từ

  Chụp bằng tia X

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  Tia Rơn-gen, tia X

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  chiếu X quang

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  tia Rơnghen

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tia X

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tia X

  Nguồn khác

  • x-ray : Corporateinformation

  Oxford

  N. & v.

  (also x-ray)
  N.
  (in pl.) electromagnetic radiationof short wavelength, able to pass through opaque bodies.
  Animage made by the effect of X-rays on a photographic plate, esp.showing the position of bones etc. by their greater absorptionof the rays.
  V.tr. photograph, examine, or treat with X-rays.
  X-ray astronomy the branch of astronomy concerned with theX-ray emissions of celestial bodies. X-ray crystallography thestudy of crystals and their structure by means of thediffraction of X-rays by the regularly spaced atoms of acrystalline material. X-ray tube a device for generating X-raysby accelerating electrons to high energies and causing them tostrike a metal target from which the X-rays are emitted.[transl. of G x-Strahlen (pl.) f. Strahl ray, so called becausewhen discovered in 1895 the nature of the rays was unknown]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X