• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ X-rays tại CĐ Kinhteđóng góp từ X-rays tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ X-rays tại CĐ Kinhteđóng góp từ X-rays tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">eks-reiz</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'eks-reiz</font>'''/=====
  == Vật lý==
  == Vật lý==

  18:40, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /'eks-reiz/

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  bức xạ Rontgen
  tia rơngen

  Tham khảo chung

  • X-rays : National Weather Service
  • X-rays : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X