• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====chạc ba===== ::y-branch fitting ::khuỷu ống, chạc ba =====ống chữ T lệch===== =====ống nối c...)
  (đóng góp từ Y-branch tại CĐ Kinhteđóng góp từ Y-branch tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">wai'brɑ:ntʃ</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chạc ba=====
  +
  =====chạc ba=====
  ::y-branch [[fitting]]
  ::y-branch [[fitting]]
  ::khuỷu ống, chạc ba
  ::khuỷu ống, chạc ba
  -
  =====ống chữ T lệch=====
  +
  =====ống chữ T lệch=====
  -
  =====ống nối chữ y=====
  +
  =====ống nối chữ y=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 20: Dòng 18:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=Y-branch Y-branch] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=Y-branch Y-branch] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=Y-branch Y-branch] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=Y-branch Y-branch] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  22:10, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /wai'brɑ:ntʃ/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chạc ba
  y-branch fitting
  khuỷu ống, chạc ba
  ống chữ T lệch
  ống nối chữ y

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X