• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Y-junction tại CĐ Kinhteđóng góp từ Y-junction tại CĐ Kythuat)
  Dòng 7: Dòng 7:
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
   
  =====chỗ đường chẻ đôi=====
  =====chỗ đường chẻ đôi=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
   
  =====chỗ nối chạc ba=====
  =====chỗ nối chạc ba=====
  =====khớp nối chữ Y=====
  =====khớp nối chữ Y=====
   +
  == Xây dựng==
   +
  =====khớp nối chữ Y=====
   +
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 22: Dòng 26:
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]]
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]]
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
  -
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
  +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]][[Category:Xây dựng]]

  15:51, ngày 29 tháng 9 năm 2008

  /wai-'ʤʌɳkʃn/

  Giao thông & vận tải

  chỗ đường chẻ đôi

  Kỹ thuật chung

  chỗ nối chạc ba
  khớp nối chữ Y

  Xây dựng

  khớp nối chữ Y

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X