• (Khác biệt giữa các bản)

  127.0.0.1 (Thảo luận)
  (New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====chỗ đường chẻ đôi===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====ch...)
  So với sau →

  00:04, ngày 16 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  chỗ đường chẻ đôi

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chỗ nối chạc ba
  khớp nối chữ Y

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X