• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====chỗ đường chẻ đôi===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====ch...)
  (đóng góp từ Y-junction tại CĐ Kinhteđóng góp từ Y-junction tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">wai-'ʤʌɳkʃn</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chỗ đường chẻ đôi=====
  +
  =====chỗ đường chẻ đôi=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chỗ nối chạc ba=====
  +
  =====chỗ nối chạc ba=====
  -
  =====khớp nối chữ Y=====
  +
  =====khớp nối chữ Y=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=Y-junction Y-junction] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=Y-junction Y-junction] : National Weather Service
  -
  [[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  22:34, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /wai-'ʤʌɳkʃn/

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  chỗ đường chẻ đôi

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chỗ nối chạc ba
  khớp nối chữ Y

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X