• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 19: Dòng 19:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  [[Image:Yarn.jpg|200px|Sợi, sợi chỉ]]
   +
  =====Sợi, sợi chỉ=====
   +
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====bó sợi=====
  =====bó sợi=====
  Dòng 45: Dòng 49:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=yarn yarn] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=yarn yarn] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /jɑ:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sợi, chỉ
  yarn of nylon
  sợi ni lông, chỉ ni lông
  (thông tục) chuyện huyên thiên; chuyện bịa
  to spin a yarn
  kể chuyện huyên thiên; kể chuyện bịa

  Nội động từ

  (thông tục) nói chuyện huyên thiên; kể chuyện bịa

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sợi, sợi chỉ

  Kỹ thuật chung

  bó sợi
  chỉ
  sợi
  sợi dệt, sợi kéo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Thread, fibre, strand: I haven't enough yarn to finishknitting these socks.
  Tale, story, account, narrative,anecdote; tall tale, fable, fabrication, fiction, cock-and-bullstory, Colloq whopper, Brit fishing story, US fish story, fishtale: The old salt had many yarns to spin during the longevenings by the fire.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  Any spun thread, esp. for knitting, weaving,rope-making, etc.
  Colloq. a long or rambling story ordiscourse.
  V.intr. colloq. tell yarns. [OE gearn]

  Tham khảo chung

  • yarn : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X