• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ, thêm nghĩa)
  Dòng 16: Dòng 16:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  Dòng 27: Dòng 27:
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bó sợi=====
  +
  =====bó sợi=====
  -
  =====chỉ=====
  +
  =====chỉ=====
  -
   
  +
  -
  =====sợi=====
  +
   +
  =====sợi=====
   +
  =====Foreign Yarn (chỉ khác màu, lẫn sợi)=====
   +
  =====Broken Yarn (mất sợi)=====
  =====sợi dệt, sợi kéo=====
  =====sợi dệt, sợi kéo=====
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  Dòng 52: Dòng 53:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=yarn yarn] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=yarn yarn] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
   

  08:20, ngày 28 tháng 10 năm 2008

  /jɑ:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sợi, chỉ
  yarn of nylon
  sợi ni lông, chỉ ni lông
  (thông tục) chuyện huyên thiên; chuyện bịa
  to spin a yarn
  kể chuyện huyên thiên; kể chuyện bịa

  Nội động từ

  (thông tục) nói chuyện huyên thiên; kể chuyện bịa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sợi

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sợi, sợi chỉ

  Kỹ thuật chung

  bó sợi
  chỉ
  sợi
  Foreign Yarn (chỉ khác màu, lẫn sợi)
  Broken Yarn (mất sợi)
  sợi dệt, sợi kéo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Thread, fibre, strand: I haven't enough yarn to finishknitting these socks.
  Tale, story, account, narrative,anecdote; tall tale, fable, fabrication, fiction, cock-and-bullstory, Colloq whopper, Brit fishing story, US fish story, fishtale: The old salt had many yarns to spin during the longevenings by the fire.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  Any spun thread, esp. for knitting, weaving,rope-making, etc.
  Colloq. a long or rambling story ordiscourse.
  V.intr. colloq. tell yarns. [OE gearn]

  Tham khảo chung

  • yarn : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X