• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'jɑ:nbi:m/)
  (/'jɑ:nbi:m/)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====/'jɑ:nbi:m/=====
  =====/'jɑ:nbi:m/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   

  09:05, ngày 29 tháng 5 năm 2008

  /'jɑ:nbi:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngành dệt) trục cửi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X