• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (11:12, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====<font color="red">/'j&#593;:nbi:m/</font>=====
  =====<font color="red">/'j&#593;:nbi:m/</font>=====
  ==Cơ - Điện tử==
  ==Cơ - Điện tử==
  =====Trục cửi (dệt)=====
  =====Trục cửi (dệt)=====
  - 
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
   +
  =====(ngành dệt) trục cửi=====
  -
  =====(ngành dệt) trục cửi=====
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ - Điện tử]]
  +

  Hiện nay

  /'jɑ:nbi:m/

  Cơ - Điện tử

  Trục cửi (dệt)

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngành dệt) trục cửi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X