• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'jɑ:nbi:m/)
  (/'jɑ:nbi:m/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'jɑ:nbi:m/=====
  +
  =====<font color="red">/'j&#593;:nbi:m/</font>=====

  09:08, ngày 29 tháng 5 năm 2008

  /'jɑ:nbi:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngành dệt) trục cửi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X