• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'ji:sti</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'ji:sti</font>'''/=====
  Dòng 23: Dòng 19:
  ::bài viết rỗng tuếch
  ::bài viết rỗng tuếch
  -
  == Kinh tế ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Kinh tế ===
  =====có men=====
  =====có men=====
  -
  =====dịch men chiết=====
  +
  =====dịch men chiết=====
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====Adj.=====
  -
  ===Adj.===
  +
  -
   
  +
  =====(yeastier, yeastiest) 1 frothy or tasting like yeast.=====
  =====(yeastier, yeastiest) 1 frothy or tasting like yeast.=====

  03:46, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /'ji:sti/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) men
  yeasty taste
  vị men
  Có bọt, đầy bọt
  yeasty sea
  biển đầy bọt
  Sôi sục, bồng bột
  Hời hợt, rỗng tuếch
  yeasty writing
  bài viết rỗng tuếch

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có men
  dịch men chiết

  Oxford

  Adj.
  (yeastier, yeastiest) 1 frothy or tasting like yeast.
  In a ferment.
  Working like yeast.
  (of talk etc.) light andsuperficial.
  Yeastily adv. yeastiness n.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X