• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====điểm khởi lưu===== =====điểm khởi thủy dòng chảy (điểm tới hạn)===== ...)
  Dòng 4: Dòng 4:
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====điểm khởi lưu=====
  =====điểm khởi lưu=====
  Dòng 11: Dòng 10:
  =====điểm lưu=====
  =====điểm lưu=====
  -
  == Xây dựng==
  +
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====điểm hóa mềm=====
  =====điểm hóa mềm=====
  Dòng 20: Dòng 18:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====điểm cong=====
  =====điểm cong=====
  Dòng 57: Dòng 54:
  =====tải trọng giới hạn=====
  =====tải trọng giới hạn=====
  -
  =====ứng suất chảy=====
  +
  =====ứng suất chảy=====
   +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  =====Giới hạn chảy quy ước, giới hạn chảy=====
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 63: Dòng 63:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=yield%20point yield point] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=yield%20point yield point] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=yield%20point yield point] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=yield%20point yield point] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  Toán & tin

  điểm khởi lưu
  điểm khởi thủy dòng chảy (điểm tới hạn)
  điểm lưu

  Xây dựng

  điểm hóa mềm
  điểm lưu động
  giới hạn của sức chịu

  Kỹ thuật chung

  điểm cong

  Giải thích EN: The load at which stress is no longer proportional to strain; i.e., the stress-strain "curve" ceases to be a straight line.

  Giải thích VN: Trạng thái mà sức ép không còn cân xứng theo tỷ lệ nữa; ví dụ như đường cong khi ép đến trạng thái này sẽ không còn cong nữa mà trở thành đường thẳng.

  điểm rão
  giới hạn chảy
  bending yield point
  giới hạn chảy khi uốn
  compressive yield point
  giới hạn chảy khi nén
  crushing yield point
  giới hạn chảy nén
  lower yield point
  giới hạn chảy dưới
  repeated yield point
  giới hạn chảy dẻo liên tục
  sharp yield point
  giới hạn chảy rõ rệt
  tensile yield point
  giới hạn chảy khi kéo
  upper yield point
  giới hạn chảy trên
  yield (-point) strain
  biến dạng tại giới hạn chảy
  yield point stress of prestressing steel
  giới hạn chảy của thép dự ứng lực
  giới hạn đàn hồi
  giới hạn rão
  lower yield point
  giới hạn rão dưới
  tải trọng giới hạn
  ứng suất chảy

  Cơ - Điện tử

  Giới hạn chảy quy ước, giới hạn chảy

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X