• (Khác biệt giữa các bản)

  DangBaoLam (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: Tỷ số giới hạn chảy trên giới hạn bền)
  So với sau →

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  Cơ - Điện tử

  Tỷ số giới hạn chảy trên giới hạn bền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X