• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 17: Dòng 17:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  =====Sản lượng, lưu lượng, sự chảy của vật liệu, tínhdễ biến dạng=====
   +
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  =====độ cân=====
  =====độ cân=====
  Dòng 64: Dòng 67:
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
  +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /'ji:ldiɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mềm, dẻo, đàn hồi
  Mềm mỏng, hay nhân nhượng, dễ tính
  (nông nghiệp); (tài chính) đang sinh lợi
  (kỹ thuật) cong, oằn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sản lượng, lưu lượng, sự chảy của vật liệu, tínhdễ biến dạng

  Cơ khí & công trình

  độ cân

  Xây dựng

  dát được

  Kỹ thuật chung

  cong
  độ chảy
  yielding of metal
  độ chảy của kim loại
  độ lún
  độ võng
  mềm
  oằn
  sự cong oằn (của kim loại dưới áp lực)
  sự oằn
  sản lượng

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Pliant, flexile, flexible, pliable, soft, plastic,fictile, elastic, resilient, supple, springy, bouncy, spongy,rubbery: The frame is of a yielding material that gives wayunder pressure.
  Accommodating, docile, submissive, amenable,tractable, compliant, obedient, flexible, acquiescent,agreeable, obliging, manageable, manipulable: He wanted a wifewith a yielding temperament who would tolerate his foibles.

  Oxford

  Adj.
  Compliant, submissive.
  (of a substance) able to bend;not stiff or rigid.
  Yieldingly adv. yieldingness n.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X