• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 14: Dòng 14:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  [[Image:Yoke.jpg|200px|Tấm đệm vai, cái chạc, ổ gánh, vấu kẹp, cái ách]]
   +
  =====Tấm đệm vai, cái chạc, ổ gánh, vấu kẹp, cái ách=====
   +
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  =====móc chuông (lưu tốc kế)=====
  =====móc chuông (lưu tốc kế)=====
  Dòng 115: Dòng 119:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=yoke yoke] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=yoke yoke] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=yoke yoke] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=yoke yoke] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /jouk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ách, cặp trâu bò buộc cùng ách

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tấm đệm vai, cái chạc, ổ gánh, vấu kẹp, cái ách

  Cơ khí & công trình

  móc chuông (lưu tốc kế)

  Xây dựng

  thanh ngang (khung)
  vòng đai cánh nhấc (cần trục)
  vòng đệm cánh nhấc (cần trục)

  Điện

  cuộn dây lái tia

  Giải thích VN: Cuộn dây quấn quanh cổ đèn hình máy thu hình để làm lệch chùm tia điện tử.

  gông
  yoke beam
  gông từ (trong máy biến áp)
  yoke clamp
  thanh kẹp gông từ
  yoke permeameter
  từ thẩm kế kiểu gông
  yoke suspension
  sự treo gông

  Điện lạnh

  ách từ

  Kỹ thuật chung

  cái ách (buộc vào cổ súc vật)
  cái vòng
  kẹp
  đai
  đầu chạc
  đầu hình đĩa
  đòn ngang
  giá hình cung
  gông từ
  yoke beam
  gông từ (trong máy biến áp)
  yoke clamp
  thanh kẹp gông từ
  ách
  móc chữ U
  ổ tựa (trụ giá dao)
  quai chữ U
  quai đầu cáp
  vấu kẹp
  vòng cách
  vòng kẹp
  connecting yoke
  vòng kẹp nối
  vòng ôm
  universal joint yoke
  vòng ôm khớp vạn năng

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A wooden crosspiece fastened over the necks oftwo oxen etc. and attached to the plough or wagon to be drawn.2 (pl. same or yokes) a pair (of oxen etc.).
  An object like ayoke in form or function, e.g. a wooden shoulder-piece forcarrying a pair of pails, the top section of a dress or skirtetc. from which the rest hangs.
  Sway, dominion, or servitude,esp. when oppressive.
  A bond or union, esp. that of marriage.6 Rom.Hist. an uplifted yoke, or an arch of three spearssymbolizing it, under which a defeated army was made to march.7 archaic the amount of land that one yoke of oxen could ploughin a day.
  A crossbar on which a bell swings.
  The crossbarof a rudder to whose ends ropes are fastened.
  A bar of softiron between the poles of an electromagnet.
  V.
  Tr. put ayoke on.
  Tr. couple or unite (a pair).
  Tr. (foll. by to)link (one thing) to (another).
  Intr. match or work together.[OE geoc f. Gmc]

  Tham khảo chung

  • yoke : National Weather Service
  • yoke : Corporateinformation
  • yoke : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X