• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:03, ngày 31 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (Sửa cấu trúc)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  -
  ::[[you]] [[bet]]
  +
  =====anh có thể coi cái đó là một điều chắc chắn =====
  -
  ::anh có thể coi cái đó là một điều chắc chắn
  +
  =====Được thôi=====
  -
  ::Được thôi, Can I borrow your pen? You bet
  +
  ::[[Can]] [[I]] [[borrow]] [[your]] [[pen]]? [[You]] [[bet]]
  -
  ::không vấn đề, Thank you. You bet.
  +
  =====Không vấn đề =====
  -
  ::chắc luôn (dĩ nhiên); Did you see John yesterday? You bet
  +
  ::[[Thank]] [[you]]. [[You]] [[bet]].
   +
  =====Chắc luôn (dĩ nhiên)=====
   +
  ::[[Did]] [[you]] [[see]] [[John]] [[yesterday]]? [[You]] [[bet]]
  Xem thêm [[bet]]
  Xem thêm [[bet]]
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  :[[Certainly]] , [[Surely]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  anh có thể coi cái đó là một điều chắc chắn
  Được thôi
  Can I borrow your pen? You bet
  Không vấn đề
  Thank you. You bet.
  Chắc luôn (dĩ nhiên)
  Did you see John yesterday? You bet

  Xem thêm bet

  Từ đồng nghĩa

  Certainly , Surely

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X