• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 6: Dòng 6:
  -
  == Hóa học & vật liệu==
  +
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====thép chữ z=====
  -
  =====thép chữ z=====
  +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  =====Sắt hình chữ Z=====
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=z-iron z-iron] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=z-iron z-iron] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /zed'aiən/

  Hóa học & vật liệu

  thép chữ z

  Cơ - Điện tử

  Sắt hình chữ Z

  Tham khảo chung

  • z-iron : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X