• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====hạt z (hạt cơ bản)===== Category: Từ điển Kỹ thuật chung )
  (đóng góp từ Z-particle tại CĐ Kinhteđóng góp từ Z-particle tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">zed-'pɑ:tikl</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====hạt z (hạt cơ bản)=====
  =====hạt z (hạt cơ bản)=====
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]

  22:33, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /zed-'pɑ:tikl/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hạt z (hạt cơ bản)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X