• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 13: Dòng 13:
  =====(hoá học) ziriconi=====
  =====(hoá học) ziriconi=====
  -
  == Ô tô==
  +
  == Ô tô==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====tên kim loại zỉconi=====
  =====tên kim loại zỉconi=====
  Dòng 21: Dòng 20:
  =====Chem. a grey metallic element occurring naturally in zirconand used in various industrial applications. °Symb.: Zr.[mod.L f. ZIRCON + -IUM]=====
  =====Chem. a grey metallic element occurring naturally in zirconand used in various industrial applications. °Symb.: Zr.[mod.L f. ZIRCON + -IUM]=====
   +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  [[Image:Zirconium.jpg|200px|Zirconium (Zr)]]
   +
  =====Zirconium (Zr)=====
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 26: Dòng 29:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=zirconium zirconium] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=zirconium zirconium] : Corporateinformation
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=zirconium&x=0&y=0 zirconium] : semiconductorglossary
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=zirconium&x=0&y=0 zirconium] : semiconductorglossary
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Ô tô]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Ô tô]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /zə:'kounjəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) ziriconi

  Ô tô

  tên kim loại zỉconi

  Oxford

  N.

  Chem. a grey metallic element occurring naturally in zirconand used in various industrial applications. °Symb.: Zr.[mod.L f. ZIRCON + -IUM]

  Cơ - Điện tử

  Zirconium (Zr)

  Zirconium (Zr)

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X