• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 34: Dòng 34:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  [[Image:Zone.gif|200px|Vùng, đai, đới, khu vực]]
   +
  =====Vùng, đai, đới, khu vực=====
   +
  ===Bóng đá===
  ===Bóng đá===
  *'''A type of [[defense]] that assigns each defender to a particular area in front of or around his team's goal in which he is responsible for marking any [[attacker]] that enters.'''
  *'''A type of [[defense]] that assigns each defender to a particular area in front of or around his team's goal in which he is responsible for marking any [[attacker]] that enters.'''
  Dòng 926: Dòng 930:
  =====Zonal adj. zoning n.(in sense 3 of v.). [F zone or L zona girdle f. Gk zone]=====
  =====Zonal adj. zoning n.(in sense 3 of v.). [F zone or L zona girdle f. Gk zone]=====
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  [[Category:Bóng đá]]
  +
  [[Category:Bóng đá]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /zoun/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) đới
  the torrid zone
  đới nóng, nhiệt đới
  the temperate zone
  đới ôn hoà, ôn đới
  the frigid zone
  đới lạnh, hàn đới
  Khu vực, miền; vùng
  within the zone of submarine activity
  trong khu vực hoạt động của tàu ngầm
  the zone of influence
  khu vực ảnh hưởng
  the zone of operations
  khu vực tác chiến
  (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) dây nịt, dây dưng

  Ngoại động từ

  Chia thành đới, chia thành khu vực, quy vùng
  to zone a district for industry
  quy vùng một khu để xây dựng công nghiệp

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vùng, đai, đới, khu vực

  Bóng đá

  • A type of defense that assigns each defender to a particular area in front of or around his team's goal in which he is responsible for marking any attacker that enters.
  BÓNG ĐÁ Bài viết này thuộc TĐ Bóng đá và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  Kỹ thuật chung

  khu vực
  dải
  đai
  đới
  miền
  anchorage zone
  miền neo
  arid zone hydrology
  thủy vực học miền khô cằn
  calcination zone
  miền canxi hóa
  cattle-breeding zone
  miền chăn nuôi
  climatic zone
  miền khí hậu
  combustion zone
  miền cháy
  compression zone
  miền chịu nén
  compression zone
  miền nén
  compressive zone
  miền chịu nén
  dead zone
  miền chết
  dead zone
  miền không đổi
  determinate zone
  miền quyết định
  exterior zone
  miền ngoại vị
  failure zone
  miền phá hoại
  far zone
  miền Fraunhofer
  far zone
  miền xa
  frost zone
  miền đóng băng
  froth zone
  miền bọt
  fusion zone
  miền nóng chảy
  fusion zone undercutting
  rãnh cắt miền chảy
  heat-affected zone
  miền chịu ảnh hưởng nhiệt
  heating zone
  miền gia nhiệt
  indeterminate zone
  miền không quyết định
  littoral zone
  miền duyên hải
  maritime zone
  miền biển
  neutral zone
  miền trung hòa
  passive Rankine zone
  miền bị động Rankine
  pre-compression zone
  miền nén trước
  pressure zone
  miền chịu nén (trong tiết diện bê tông)
  radiation zone
  miền Fraunhofer
  radiation zone
  miền xa
  Rankine zone
  miền Rankin
  rupture zone
  miền phá hoại
  safety zone
  miền an toàn
  saturation zone
  miền bão hòa
  sea zone
  miền biển
  smelting zone
  miền nóng chảy
  structural member compression zone
  miền chịu nén của kết cấu
  structural member tensile zone
  miền chịu kéo của kết cấu
  sub-tropical zone
  miền á nhiệt đới
  subterranean backwater zone
  miền dâng nước ngầm
  table land zone
  miền cao nguyên
  tensile zone
  miền chịu kéo
  tension zone
  miền chịu kéo
  tolerance zone
  miền dung sai
  transmission zone
  miền neo (dầm bê tông ứng suất trước)
  transmission zone
  miền truyền lực
  zone of annual temperature changes within soil
  miền dao động điều hòa hàng năm của đất
  zone of capillarity
  miền mao dẫn
  zone of compensation
  miền bổ chính
  zone of compensation
  miền bù
  zone of fusion
  miền nóng chảy
  zone of plastic flow
  miền chất dẻo
  zone of radial shear
  miền chịu cắt hướng tâm
  zone of reduction
  miền khử
  zone of rupture
  miền phá hoại
  zone of saturation
  miền bão hòa
  zone of weathering
  miền phong hóa (do thời tiết)
  vùng
  abutment zone
  vùng mố cầu
  acoustic shadow zone
  vùng bóng âm
  actability zone
  vùng ổn định
  active zone
  vùng hoạt động
  active zone of consolidation
  vùng cố kết chủ động
  active zone of soil foundation
  vùng chủ động của (đất) nền
  aeration zone
  vùng thoáng khí
  aeration zone
  vùng thổi khí
  African Broadcasting Zone
  vùng phát thanh phi châu
  agitating zone
  vùng khuấy trộn
  agricultural zone
  vùng nông nghiệp
  air agitation zone
  vùng khuấy trộn không khí
  air cooling zone
  vùng làm lạnh không khí
  air-conditioning zone
  vùng điều hòa không khí
  alpine zone
  vùng núi cao
  anchorage zone
  vùng đặt mấu neo
  anchorage zone
  vùng neo
  androgenic zone
  vùng sinh
  angular zone
  vùng góc
  annual zone
  vùng hình vành khăn
  anode zone
  vùng dương cực
  anomalous zone of audibility
  vùng khả thính dị thường
  approach zone
  vùng tiếp cận
  archaeological zone
  vùng khảo cổ
  arid zone
  vùng khô cằn
  auroral zone
  vùng cực quang
  average comfort zone
  vùng tiện nghi trung bình
  backwater zone
  vùng nước vật
  backwater zone
  vùng xoáy nước
  base zone thickness
  độ dày vùng bazơ
  Benioff zone
  vùng Benioff
  bit zone
  vùng bit
  blind zone
  vùng mù
  blind zone
  vùng tối
  boundary of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại ô
  boundary of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại thị
  breaker zone
  vùng sóng vỡ
  Brillouin zone
  vùng Brillouin
  buffer zone
  vùng đệm
  buffer-zone
  vùng nhớ đệm
  burning zone
  vùng thiêu
  calculated velocity in local suction zone
  tốc độ tính toán ở vùng hút cục bộ
  capillary rise zone
  vùng dâng nước mao dẫn
  cementation zone
  vùng xementit hóa
  central angular zone
  vùng góc trung tâm
  chaotic zone
  vùng hỗn độn
  clarification zone
  vùng lắng trong
  clear zone
  vùng trống
  climate zone
  vùng khí hậu
  climatic constructional zone
  vùng khí hậu xây dựng
  climatic zone
  vùng khí hậu
  Coastal Zone Colour Scanner (CZCS)
  bộ quét màu vùng ven bờ
  combustion zone
  vùng cháy
  comfort zone
  vùng tiện nghi
  comfort zone (thermalcomfort zone)
  vùng tiện nghi (vùng tiện nghi nhiệt)
  communication zone
  vùng liên lạc
  commutating zone
  vùng đổi chiều
  compressed concrete zone
  vùng bêtông chịu nén
  compression concreted zone
  vùng bêtông bị nén
  compression zone
  vùng chịu nén
  condensation zone
  vùng ngưng
  condensing zone
  vùng ngưng
  condensing zone [region]
  vùng ngưng
  conditioning zone
  vùng xử lý lần cuối
  conducting zone
  vùng dẫn
  control zone
  vùng điều khiển
  control zone
  vùng khống chế
  cooling load zone
  vùng tải lạnh
  cooling zone
  vùng làm lạnh
  cooling zone
  vùng làm nguội
  crumple zone
  vùng dễ bị biến dạng
  crystal growth zone
  vùng phát triển tinh thể
  crystal melting zone
  vùng nóng chảy tinh thể
  crystallization zone
  vùng kết tinh
  crystallization zone
  vùng kết tinh thể
  crystallization zone
  vùng tinh thể hóa
  danger zone
  vùng nguy hiểm
  dead zone
  vùng chết
  dead zone
  vùng không nhạy
  dead zone
  vùng không thay đổi
  dead zone
  vùng không vang
  dead zone unit
  đơn vị vùng chết
  dead-zone unit
  khối vùng chết
  default zone
  vùng mặc định
  deformation zone
  vùng biến dạng
  Demilitarized Zone (Internet) (DMZ)
  Vùng phi quân sự hóa (Internet)
  densely populated zone
  vùng đông dân cư
  denuded zone
  vùng bóc mòn
  desuperheating zone
  vùng khử quá nhiệt
  diffraction zone
  vùng nhiễu xạ
  disposal zone
  vùng chôn lấp
  disposal zone
  vùng tiêu hủy
  distribution zone
  vùng phân phối
  dolorogenic zone
  vùng gây đau
  drying zone
  vùng sấy
  employment attraction zone
  vùng thu hút lao động
  epigastric zone
  vùng thượng vị
  equatorial zone
  vùng xích đạo
  equiphase zone
  vùng đẳng pha
  equisignal zone
  vùng đẳng tín hiệu
  evaporation zone
  vùng bay hơi
  extravisual zone
  vùng ngoài thị giác
  extreme comfort zone
  vùng tiện nghi cao nhất
  extreme comfort zone
  vùng tiện nghi cực đại
  fading zone
  vùng tàn dần
  fading zone
  vùng tắt dần
  failure zone
  vùng phá hủy
  far zone
  vùng xa
  fast freezing zone
  vùng kết đông nhanh
  feeding zone
  vùng cung cấp thông tin
  filter zone
  vùng lọc ngược
  filter zone
  vùng thấm nước
  firing zone
  vùng đốt
  firing zone
  vùng hun khói
  first Fresnel half-wave zone
  vùng nửa sóng Fresnel đầu tiên
  first Fresnel zone
  vùng Fresnel đầu tiên
  first Fresnel zone radius
  bán kính của vùng Fresnel thứ nhất
  flame zone
  vùng đốt
  floating zone melting method
  phương pháp vùng nóng chảy di động
  floating zone technique
  kỹ thuật nóng chảy vùng
  flood zone
  vùng ngập lũ
  flooding zone
  vùng ngập lũ
  folded zone
  vùng gấp nếp
  food thawing zone
  vùng tan giá thực phẩm
  forest zone
  vùng rừng núi
  freezing zone
  vùng kết đông
  fresnel zone
  vùng Fresnel
  Fresnel zone blockage
  sự mắc kẹt vùng Fresnel
  frigid zone
  vùng băng giá
  frost zone
  vùng đóng băng
  frozen zone
  vùng đông lạnh
  frozen zone
  vùng kết đông
  fusion zone
  vùng nóng chảy
  general zone
  vùng chung
  geographic zone
  vùng địa lý
  global zone
  vùng toàn cục
  glomerular zone
  vùng tiểu cầu
  green zone
  vùng cây xanh
  green zone
  vùng trồng cây
  ground freezing zone
  vùng đất đóng băng
  heat-affected zone
  vùng (chịu) ảnh hưởng nhiệt
  heat-affected zone
  vùng râm mát
  heat-affected zone
  vùng bị tác động nhiệt
  heating zone
  vùng sưởi ấm
  heating zone
  vùng gia nhiệt
  hemorrhoidal zone
  vùng hậu môn
  high-order Laue zone
  vùng Laue bậc cao
  horny zone
  vùng sừng
  hot zone
  vùng sóng
  hot zone
  vùng nóng
  hypogastric zone
  vùng hạ vị
  ice zone
  vùng (nước) đá
  ice zone
  vùng đóng băng
  ice zone
  vùng nước đá
  indefinite zone
  vùng không xác định
  industrial zone
  vùng công nghiệp
  industrial zone
  vùng kỹ nghệ
  inert zone
  vùng không nhạy
  instability zone
  vùng không ổn định
  interference zone
  vùng nhiễu
  intermediate zone
  vùng đệm
  interpalpebral zone
  vùng giãn mi
  intertidal zone
  vùng gian triều
  inundation zone
  vùng ngập lũ
  landing zone
  vùng đỗ, vùng dừng
  lenticular zone
  vùng nhân đậu
  limits of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại ô
  limits of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại thị
  line ending zone
  vùng cuối dòng
  line-end zone
  vùng kết thúc dòng
  line-ending zone
  vùng kết thúc dòng
  local climate zone
  vùng khí hậu cục bộ
  low population zone
  vùng ít dân
  low-pressure zone
  vùng nhiệt độ thấp
  low-temperature zone
  vùng nhiệt độ thấp
  lunar quiet zone
  vùng yên lặng của mặt trời
  lunar quiet zone
  vùng trầm lặng của mặt trời
  margin-adjust zone
  vùng chỉnh lề
  melting zone
  vùng (ảnh hưởng) nóng chảy
  melting zone
  vùng nóng chảy
  melting zone
  vừng nóng chảy
  minus zone
  vùng âm
  mixed zone paths
  đường nhiễu vùng
  needle-shaped zone
  vùng hình kim
  neutral zone
  vùng trung tính
  neutralizing zone
  vùng trung lập
  no-input zone
  vùng chết
  no-input zone
  vùng không nhập
  northern aurora zone
  vùng cực quang phía bắc
  one-zone reactor
  lò phản ứng một vùng
  operating zone
  vùng tác động
  outer zone of settlement
  vùng ngoài làng
  outer zone of settlement
  vùng ven làng
  outer-fueled zone
  vùng được nạp nhiên liệu
  oxidizing zone
  vùng oxi hóa
  peripolar zone
  vùng quanh cực
  pipeline protection zone
  vùng bảo vệ đường ống
  planning zone
  vùng được quy hoạch
  plural zone heating and cooling system
  hệ (thống) làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng
  plural zone heating and cooling system
  hệ thống làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng
  plus zone
  vùng dương, vùng cắm
  polar zone
  vùng cực
  populated reservoir zone
  vùng lòng hồ có dân
  precooling zone
  vùng làm lạnh sơ bộ
  precooling zone
  vùng làm lạnh trước
  predrying zone
  vùng sấy khô hẳn
  prefilter zone
  vùng lọc sơ bộ
  preheating zone
  vùng làm nóng trước
  pressure zone
  vùng áp suất
  pressure zone
  vùng có áp
  prestressed zone
  vùng được dự ứng lực
  primary skip zone
  vùng nhảy cách ban đầu
  print zone
  vùng in
  protected zone
  vùng được bảo vệ
  proximity zone
  vùng lân cận
  public green zone
  vùng cây xanh công cộng
  radiation danger zone
  vùng bức xạ nguy hiểm
  radiation zone
  vùng bức xạ (ở xa anten)
  radio quiet zone
  vùng yên lặng vô tuyến điện (nằm sau mặt trăng)
  radio-climatic zone
  vùng phủ sóng (radio)
  rain climatic zone
  vùng khí hậu mưa
  rain climatic zone
  vùng thủy khí tượng học
  rainfall over zone
  lượng mưa toàn vùng
  reaction zone
  vùng phản ứng
  reconstruction zone
  vùng cải tạo
  reconstruction zone
  vùng xây dựng lại
  red zone
  vùng đỏ
  reduced pressure zone device
  trang bị cho vùng áp suất giảm
  reducing zone
  vùng hoàn nguyên
  refining zone
  vùng tinh luyện
  refrigerant zone
  vùng môi chất lạnh
  refrigerated zone
  vùng được làm lạnh
  restricted-use green zone
  vùng cây xanh hạn chế (sử dụng)
  reticular zone
  vùng lưới
  rock failure zone
  vùng sụt lở của đất đá
  runway touch-down zone
  vùng tiếp đất ở đường băng
  safety zone
  vùng an toàn
  safety zone
  vùng an toàn (phòng thí nghiệm nóng)
  salinity zone
  vùng nhiễm mặn
  security zone
  vùng an toàn
  sedimentation zone
  vùng lắng
  seismic zone
  vùng động đất
  semi arid zone
  vùng bán khô hạn
  sewer zone
  vùng tháo nước thải
  shadow zone
  vùng râm mát khu vực (có) bóng râm
  shadow zone
  vùng bóng
  shadow zone
  vùng bóng âm thanh
  shadow zone
  vùng bóng địa chấn
  shear zone
  vùng chịu cắt
  shipping zone
  vùng vận chuyển
  silent zone
  vùng câm
  silent zone
  vùng lặng
  single-zone air conditioning
  điều hòa không khí một vùng
  single-zone air handling unit
  phòng điều hòa không khí một vùng
  single-zone air handling unit
  phòng điều không khí một vùng
  single-zone air handling unit
  tổ xử lý không khí một vùng
  sintering zone
  vùng thiêu kết
  skip zone
  vùng nhảy
  slow drive zone
  vùng bắt buộc xe chạy chậm
  soaking zone
  vùng bảo tồn
  spray zone
  vùng phun
  spring zone
  vùng nước nguồn
  stagnant air zone
  vùng không khí đình trệ
  stagnant air zone
  vùng không khí không chuyển động
  storage zone
  vùng (đặt) bộ nhớ
  storm zone
  vùng bão
  stressed zone
  vùng chịu ứng suất
  suburban agricultural zone
  vùng nông nghiệp ngoại thành
  suburban agricultural zone
  vùng nông nghiệp ven đô
  suburban zone
  vùng ngoại thành
  suburban zone
  vùng ven đô
  summer comfort zone
  vùng tiện nghi mùa hè
  supporting zone
  vùng vai đập
  surf zone
  vùng sóng vỗ
  surface Brillouin zone
  vùng Brillouin bề mặt
  suspension sludge zone
  vùng có lớp cặn lơ lửng
  takeoff zone
  vùng đỗ
  takeoff zone
  vùng đường (của đầu tư)
  target zone
  vùng đích
  temperate zone
  vùng ôn đới
  temperature zone
  vùng nhiệt độ
  thermal comfort zone
  vùng nhiệt tiện dụng
  thermal comfort zone
  vùng tiện nghi nhiệt
  thermal indifference zone
  vùng không chênh lệch nhiệt
  thermal neutral zone
  vùng nhiệt trung tính
  torrid zone
  vùng nhiệt độ
  touchdown zone
  vùng tiếp đất
  transition zone
  vùng chuyển tiếp
  transition zone
  vùng chuyển tiếp (kỹ thuật mỏ)
  transport zone
  vùng giao thông
  Tropical Zone
  vùng nhiệt đới
  two-zone reactor
  lò phản ứng hai vùng
  undercompacted zone
  vùng nén chưa chặt (địa chất)
  undercooling zone
  vùng quá lạnh
  underflood zone
  vùng bị lũ lụt
  underflood zone
  vùng ngập nước
  unpopulated reservoir zone
  vùng lòng hồ không dân
  urbanized zone
  vùng được đô thị hóa
  vascular zone
  vùng mạch máu
  vicinity zone of point
  vùng lân cận điểm
  visibility perception zone
  vùng thụ cảm thị giác
  visual zone
  vùng vị giác
  water protection zone
  vùng bảo vệ nguồn nước
  water-smoking zone
  vùng bụi nước
  wave breaking zone
  vùng sóng vỗ mạnh
  wet vapour region (zone)
  vùng hơi ẩm
  wet vapour zone
  vùng hơi ẩm
  winter comfort zone
  vùng tiện nghi mùa đông
  zero-order Laue zone
  vùng Laue bậc không
  zone air conditioning
  điều hòa không khí theo vùng
  zone air conditioning
  sự điều hòa không khí theo vùng (cục bộ)
  zone bit
  bit vùng
  zone bit recording
  sự ghi bit vùng
  zone blanking
  sự xóa vùng
  zone boundary
  biên vùng
  zone control
  điều chỉnh theo vùng
  zone control
  sự điều chỉnh theo vùng
  zone controlled refrigerating system
  hệ (thống) lạnh được điều chỉnh theo vùng
  zone controlled refrigerating system
  hệ (thống) lạnh khống chế theo vùng
  zone formation
  sự tạo thành vùng
  zone header
  đầu vùng
  zone header
  tiêu đề đầu vùng
  Zone Improvement Plan (ZIPcode) (ZIP)
  Kế hoạch cải thiện vùng (mã ZIP)
  zone information
  thông tin vùng
  Zone Information Protocol (AppleTalk) (ZIP)
  Giao thức thông tin vùng (AppleTalk)
  Zone Information Table (ZIT)
  bảng thông tin vùng
  zone list
  danh sách vùng
  zone melting
  sự nấu luyện từng vùng
  Zone Multicast Access (ZMA)
  truy nhập phát đa phương trong vùng
  zone name
  tên vùng
  zone of authority
  vùng thẩm quyền
  zone of capillarity
  vùng mao dẫn
  zone of complete reconstruction
  vùng được khôi phục hoàn toàn
  zone of constructional climate
  vùng khí hậu xây dựng
  zone of exothermal reactions
  vùng phản ứng tỏa nhiệt
  zone of ground water propagation
  vùng phân bố nước ngầm
  zone of influence
  vùng ảnh hưởng
  zone of intensive economic development
  vùng phát triển kinh tế mạnh
  zone of limit state of soil elastic equilibrium
  vùng cân bằng giới hạn dẻo của đất
  zone of petroleum accumulation
  vùng tích tụ dầu mỏ
  zone of pressure
  vùng áp suất
  zone of reduction
  vùng hoàn nguyên
  zone of shear
  vùng biến dạng trượt
  zone of silence
  vùng im lặng
  zone of silence
  vùng lặng
  zone punch
  sự đục lỗ vùng
  zone refining
  phép luyện vùng
  zone refining
  sự tinh luyện từng vùng
  zone refining
  tinh luyện vùng
  zone system
  hệ thống vùng
  zone tempered glass
  kính chịu nhiệt theo vùng
  zone thermostat
  máy điều nhiệt theo vùng
  zone thermostat
  rơle nhiệt độ theo vùng
  zone thermostat
  rơle nhiệt độ theo vùng (cục bộ)
  zone thermostat
  tecmostat theo vùng
  zone thermostat
  thermostat theo vùng
  zone width
  độ rộng vùng
  zone-melting
  sự nấu chảy vùng

  Kinh tế

  địa đới
  địa khu
  đới
  vùng
  buffer zone
  vùng đệm
  flight-free zone
  vùng cấm bay
  turning zone
  vùng chuyển ngoặt
  Tham khảo
  • zone : Corporateinformation
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Area, quarter, district, region, sector, section, sphere,belt, territory, province, realm, domain, precinct, bailiwick,department, terrain, circle, locality, locale, Slang US turf: Aduty-free zone will allow for quicker transshipment of goods.The northern and southern hemispheres each have a frigid,temperate, and torrid zone.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  An area having particular features, properties,purpose, or use (danger zone; erogenous zone; smokeless zone).2 any well-defined region of more or less beltlike form.
  A anarea between two exact or approximate concentric circles. b apart of the surface of a sphere enclosed between two parallelplanes, or of a cone or cylinder etc., between such planescutting it perpendicularly to the axis.
  (in full time zone) arange of longitudes where a common standard time is used.
  Geol. etc. a range between specified limits of depth, height,etc., esp. a section of strata distinguished by characteristicfossils.
  Geog. any of five divisions of the earth bounded bycircles parallel to the equator (see FRIGID, TEMPERATE, TORRID).7 an encircling band or stripe distinguishable in colour,texture, or character from the rest of the object encircled.
  Archaic a belt or girdle worn round the body.
  V.tr.
  Encircle as or with a zone.
  Arrange or distribute by zones.3 assign as or to a particular area.
  Zonal adj. zoning n.(in sense 3 of v.). [F zone or L zona girdle f. Gk zone]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X