• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đới bão hòa===== =====miền bão hòa===== == Tham khảo chung == *[http://amsglossary.allenpress.com/glo...)
  Dòng 4: Dòng 4:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
   
  =====đới bão hòa=====
  =====đới bão hòa=====
  -
  =====miền bão hòa=====
  +
  =====miền bão hòa=====
   +
  == Xây dựng==
   +
  =====miền bão hoà=====
   +
   
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=zone%20of%20saturation&submit=Search zone of saturation] : amsglossary
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=zone%20of%20saturation&submit=Search zone of saturation] : amsglossary
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=zone%20of%20saturation zone of saturation] : Chlorine Online
  +
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=zone%20of%20saturation zone of saturation] : Chlorine Online[[Category:Xây dựng]]

  12:04, ngày 29 tháng 9 năm 2008

  Kỹ thuật chung

  đới bão hòa
  miền bão hòa

  Xây dựng

  miền bão hoà

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X