• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 12: Dòng 12:
  =====Sự chia thành đới, sự chia thành khu vực, sự quy vùng=====
  =====Sự chia thành đới, sự chia thành khu vực, sự quy vùng=====
  -
  == Cơ khí & công trình==
  +
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sự quy vùng=====
  =====sự quy vùng=====
  -
  == Hóa học & vật liệu==
  +
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sự chia miền=====
  =====sự chia miền=====
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====sự chia vùng=====
  =====sự chia vùng=====
  -
  == Xây dựng==
  +
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====phân khu (vực)=====
  =====phân khu (vực)=====
  =====sự phân khu=====
  =====sự phân khu=====
  -
  == Điện lạnh==
  +
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sự tạo bậc (ở bộ phản xạ vi ba)=====
  =====sự tạo bậc (ở bộ phản xạ vi ba)=====
  Dòng 37: Dòng 32:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====sự phân đới=====
  =====sự phân đới=====
  Dòng 62: Dòng 56:
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=zoning zoning] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=zoning zoning] : Corporateinformation
   +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  =====Sự phân vùng, sự phân đai=====
  -
  == Kinh tế ==
  +
   
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  == Kinh tế ==
  =====phương thức chia khu=====
  =====phương thức chia khu=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /'zouniɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia thành đới, sự chia thành khu vực, sự quy vùng

  Cơ khí & công trình

  sự quy vùng

  Hóa học & vật liệu

  sự chia miền

  Toán & tin

  sự chia vùng

  Xây dựng

  phân khu (vực)
  sự phân khu

  Điện lạnh

  sự tạo bậc (ở bộ phản xạ vi ba)
  sự tạo vùng

  Kỹ thuật chung

  sự phân đới
  sự phân vùng
  belt zoning
  sự phân vùng theo dải
  belt zoning
  sự phân vùng theo đới
  belt zoning
  sự phân vùng theo vành
  building development zoning of settlement
  sự phân vùng xây dựng khu định cư
  economic zoning of territory
  sự phân vùng kinh tế
  planning zoning of territory
  sự phân vùng quy hoạch lãnh thổ
  recreation zoning
  sự phân vùng giải trí
  recreation zoning
  sự phân vùng nghỉ ngơi
  seismic zoning
  sự phân vùng động đất

  Nguồn khác

  • zoning : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Sự phân vùng, sự phân đai

  Kinh tế

  phương thức chia khu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X