• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 24: Dòng 24:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  =====Sự bay vọt nhanh (máy bay), sự quét nhanh(camera)=====
   +
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  =====sự thu-phóng (của biểu diễn ảnh)=====
  =====sự thu-phóng (của biểu diễn ảnh)=====
  Dòng 69: Dòng 72:
  =====A zooming camera shot.=====
  =====A zooming camera shot.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Điện]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Điện]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /zu:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng kêu vù vù (của máy bay...)
  Sự phóng vọt lên

  Nội động từ

  Kêu vù vù
  Phóng vọt lên (máy bay)

  Ngoại động từ

  zoom in, zoom out
  (nhiếp ảnh) phóng to, thu nhỏ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự bay vọt nhanh (máy bay), sự quét nhanh(camera)

  Toán & tin

  sự thu-phóng (của biểu diễn ảnh)
  Tham khảo

  Điện

  phóng ảnh

  Giải thích VN: Tiếng dùng trong ngành ảnh hay vật truyền hình được thay đổi trong lúc vận dụng máy chụp bằng cách truyền máy tới sát màn ảnh hơn hoặc biến đổi tiêu cự các thấu kính.

  Kỹ thuật chung

  phóng
  audiovisual zoom
  phòng nghe-nhìn
  zoom box
  hộp phóng đại
  zoom button
  núm thu-phóng
  zoom in
  phóng to
  zoom lens
  ống kính thu phóng
  zoom out
  phóng to
  zoom picture
  ảnh thu-phóng
  zoom-in
  sự phóng đại
  phóng đại
  zoom box
  hộp phóng đại
  zoom-in
  sự phóng đại
  thu

  Oxford

  V. & n.
  V.
  Intr. move quickly, esp. with a buzzing sound.2 a intr. cause an aeroplane to mount at high speed and a steepangle. b tr. cause (an aeroplane) to do this.
  A intr. (of acamera) close up rapidly from a long shot to a close-up. b tr.cause (a lens or camera) to do this.
  N.
  An aeroplane'ssteep climb.
  A zooming camera shot.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X