• (đổi hướng từ 11)
  /i'lev(ə)n/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mười một
  to be eleven
  mười một tuổi

  Danh từ

  Số mười một
  Đội mười một người
  an eleven
  một đội mười một người (bóng đá, crikê...)
  ( the Eleven) mười một đồ đệ của Chúa Giê-xu (trừ Giu-đa)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số 11
  số mười một

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X