• (đổi hướng từ 30)
  /'θə:ti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ba mươi

  Danh từ

  Số ba mươi ( 30)
  ( số nhiều) ( the thirties) những con số, năm, nhiệt độ từ 30 đến 39

  Cấu trúc từ

  in one's thirties
  ở tuổi giữa 30 và 40

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ba mươi (30)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X