• (đổi hướng từ America;)
  /ə’merikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý) châu Mỹ
  Như United States of America

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X