• (đổi hướng từ Beribonned)
  /bi'ribənd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như Ribboned

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X