• (đổi hướng từ Các mã lệnh Wiki)

  Mã wiki cơ bản cho bài viết

  Sau đây là một số mã wiki đơn giản và thông dụng. Các mã này thường được hỗ trợ bởi các nút ở hộp soạn thảo. Bạn có thể mở trang này trong một cửa sổ khác của trình duyệt để tham khảo và thử các mã này tại

  Viết đậm, viết nghiêng

  Để viết nghiêng, dùng 2 dấu phẩy trên (dấu nháy):

  ''chữ cần viết nghiêng''

  Ví dụ mã sau:

  ''love''

  Cho ra

  love

  Để viết đậm, dùng 3 dấu phẩy trên:

  '''chữ cần viết đậm'''

  Ví dụ mã sau:

  '''love'''

  Cho ra

  love

  Để viết vừa đậm vừa nghiêng, dùng 5 dấu phẩy trên.

  Xuống hàng

  Khi viết mã wiki, nếu bạn xuống 1 hàng, kết quả hiển thị sẽ vẫn cùng dòng. Muốn hiển thị xuống hàng, ví dụ viết đoạn văn mới, xin xuống hàng 2 lần khi viết mã wiki.

  Ví dụ:

  Đoạn 1
  
  Đoạn 2
   

  sẽ cho:

  Đoạn 1

  Đoạn 2

  Mục

  Một bài viết dài nên được chia làm nhiều mục. Việc chia thành các mục giúp làm bài viết có cấu trúc hợp lý, độc giả dễ theo dõi, đồng thời việc sửa đổi thuận tiện do chỉ cần ấn vào nút [sửa] của mục để sửa mục này thay cho sửa cả bài.

  Thông thường, chúng ta thêm một mục trong bài bằng cách viết hai dấu bằng vào đầu và cuối đoạn cần làm đề mục

  ==Tên mục==

  ở trên đầu của mục; trong đó Tên mục là tên của mục.

  Nếu muốn thêm mục con của mục, viết thêm dấu "=" vào hai bên tên mục con. Ví dụ:

  ===Tên mục con===

  hay

  ====Tên mục con của mục con====

  Liên kết ngoài

  Muốn tạo trong bài viết một liên kết đến trang mạng bên ngoài, dùng mã:

  [URL Mô tả về trang đó]

  Ví dụ:

  [http://tratu.vn Tratu.vn]

  sẽ cho:

  Tratu.vn

  Liên kết đến bài viết khác tại tratu.vn

  Muốn tạo trong bài viết một liên kết đến trang từ khác tại tratu.vn, dùng mã:

  [[Tên bài viết]]

  Ví dụ:

  [[Love]]

  sẽ cho:

  Love

  Chèn hình ảnh

  Muốn thêm hình ảnh vào bài viết, trước hết bạn cần Tải hình ảnh lên server Tratu, sau đó dùng mã:

  [[Hình:Tên hình.jpg(gif)|thumb|Mô tả hình]]

  Ví dụ:

  [[Hình:Apricot.jpg|thumb|Trái mơ]]

  sẽ cho:

  href='' rel="thumbnail" src="" width=
  Trái mơ

  Lưu ý: Hình tải lên ở từ điển nào sẽ chỉ thêm được trong phạm vi từ điển ấy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X