• (đổi hướng từ Ceo)

    Thông thường

    Tổng Giám đốc (Giám đốc điều hành)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X