• (đổi hướng từ Corti)
  /'kɔ:tikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) (thuộc) vỏ
  (giải phẫu) (thuộc) vỏ não

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X