• (đổi hướng từ Crystalized)
  /’kristəlaiz /

  Thông dụng

  Động từ

  làm sáng tỏ; làm rõ ràng
  Kết tinh
  tinh thể hóa

  Dệt may

  tinh thể hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X