• (đổi hướng từ DSU)

  Toán & tin

  Khối Dịch Vụ Dữ Liệu (DSU)

  Giải thích VN: Thiết bị này, đôi khi được gọi là đơn vị dịch vụ số ( digital service unit), là thành phần phần cứng cần thiết để truyền dữ liệu số trên kênh phần cứng đó. Thiết bị này chuyển đổi tín hiệu tư cầu nối ( bridge), bộ định tuyến ( router), và bộ đa công ( multiplexor) thành các tín hiệu số lưỡng cực được dùng trong các đường truyền số. Các bộ đa công dùng để trộn lẫn các tín hiệu tiếng nói và dữ liệu trên cùng một đường dây.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X