• (đổi hướng từ Democrats)
  /ˈdɛməˌkræt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người theo chế độ dân chủ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng viên Đảng Dân chủ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe ngựa chở hàng không mui ( (cũng) democrat wagon)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X