• (đổi hướng từ Distributaries)
  /dis'tribjutəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhánh sông

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kênh phân phối
  kênh phụ
  nhánh sông
  phụ lưu
  sông nhánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X