• (đổi hướng từ Ectophytic)
  /´ektou¸plæzm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) ngoại chất

  Chuyên ngành

  Y học

  ngoại bào tương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X