• (đổi hướng từ Exploiters)
  /iks´plɔitə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người khai thác, người khai khẩn
  Người bóc lột, người lợi dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X