• (đổi hướng từ FEM (fine elements method))

    Kỹ thuật chung

    phương pháp phần tử hữu hạn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X