• (đổi hướng từ Glamored)
  /´glæmə/

  Thông dụng

  Cách viết khác glamour

  Như glamour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X