• (đổi hướng từ Handheld)
  /´hænd¸hould/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái để bíu tay (khi trèo lên...)
  cầm tay

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chuôi
  quả nắm
  tay nắm
  tay cầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X